post image
De staat van het bestaande studentenpand aan het Lopende diep 10 was niet meer toereikend waardoor het pand middels een interne verbouwing en kleine uitbreiding naar de huidige maatstaven gerenoveerd en aangepast moest ...

Renovatie Lopende diep 10

Interne verbouwing, Kamerverhuur, Monumentaal, Zakelijk

post image
In het centrum van Groningen nabij het UMCG en naast het sfeervolle Typografengasthuis staat de voormalige PTB machinefabriek. In deze monumentale fabriekshal werden sinds het begin van de twintigste eeuw gereedschap en ...

Herbestemming PTB fabriek Groningen

Interne verbouwing, Monumentaal, Studio's, Zakelijk

post image
Herbestemming van een voormalig bedrijfspand inclusief werkplaats op een binnenterrein wat voor 90% was bebouwd. De herbestemming is gefaseerd uitgevoerd. Het oorspronkelijke bedrijfspand betrof een voorhuis met een ...

Realisatie woongebouw Aweg 27

Nieuwbouw, Studio's, Zakelijk

post image
De bestaande kantoorfunctie voldeed niet meer aan de vraag van de huidige markt waardoor er een nieuwe passende functie gezocht moest worden. Vanwege het ontbreken van overige commerciële functies in de omgeving werd er ...

Herbestemming Taco Mesdagplein 7-7a

Appartementen, Monumentaal, Uitbreiding, Zakelijk

post image
Binnenstedelijke herbestemming van R.K. Coöperatieve Broodbakkerij 'Zelfhulp'. Het pand bevind zich in de Noorderplantsoenbuurt aan de Tuinbouwstraat in Groningen. Het pand heeft verschillende functies ...

Herbestemming Tuinbouwstraat 47

Studio's, Verbouw, Zakelijk

post image
Aan de Moesstraat 26 in de Noorderplantsoenbuurt in Groningen is een voormalige drukkerij getransformeerd in een woongebouw door middel van een functiewijziging. Functiewijziging van voormalige drukkerij met 2 bovenwoningen, ...

Herbestemming drukkerij Moesstraat 26

Appartementen, Uitbreiding, Zakelijk

post image
Herontwikkeling van voormalig bankgebouw Hoofdstraat 21 te Hoogeveen. Het bankgebouw heeft een tweede leven als woongebouw gekregen, binnen het bestaande betonkolomskelet zijn 8 appartementen gerealiseerd verdeeld over ...

Herontwikkeling bankgebouw Hoogeveen

Appartementen, Interne verbouwing, Zakelijk

post image
Aan de Marktstraat 8 in Groningen is een voormalig leegstaand opleidingsinstituut verbouwd tot woongebouw. Door de functiewijziging wordt het gebouw weer gebruikt zonder aantasting van zijn voorkomen. De aanpassingen aan ...

Herbestemming Marktstraat 8

Appartementen, Interne verbouwing, Zakelijk

post image
Herbestemming van een gemeentelijk beschermd monument, verenigingsgebouw "Eigen huis" aan de Herebinnensingel te Groningen. Verenigingsgebouw met een woning, gebouwd in 1931 in opdracht van de Algemeen Vrijzinnig Hervormde ...

Herbestemming Herebinnensingel 7

Interne verbouwing, Monumentaal, Zakelijk