Herbestemming PTB fabriek Groningen

In het centrum van Groningen nabij het UMCG en naast het sfeervolle Typografengasthuis staat de voormalige PTB machinefabriek. In deze monumentale fabriekshal werden sinds het begin van de twintigste eeuw gereedschap en zware hijswerktuigen geproduceerd. Vanwege de veranderende markt en uitbreiding van de stad is het machinebedrijf in 2014 genoodzaakt om elders onderkomen te zoeken en werd er voor de fabriekshal een nieuwe bestemming gezocht.

Dankzij de centrale ligging en de mogelijkheden van het perceel werd als nieuwe bestemming wonen vastgesteld. De invulling van deze nieuwe bestemming zou vanwege de monumentale status van het pand, als zijnde een van de laatste overgebleven relicten van de agroindustrie in en om de stad Groningen, wel rekening moeten houden met een aantal harde voorwaarden. Zo moesten het casco, de bestaande ruimtelijke kwaliteit en het industriële karakter van het interieur gerespecteerd en in het plan benadrukt worden.

Qua opzet is er bij dit plan gekozen voor het doos-in-doos principe, hierdoor wordt de ruimtelijkheid in de hal gewaarborgd en is het verschil tussen oud en nieuw duidelijk geaccentueerd. Er worden twee verschillende massa’s (dozen) in de loods geplaatst. De hoofdmassa wordt in het voorste deel van de hal geplaatst en herbergt 14 studio’s, allen met een GBO van circa 40 m². Achter in de hal wordt een tweede massa geplaatst bestaande uit 6 studio’s van circa 35 m², deze massa wordt in de bestaande structuur verwerkt. Om het onderscheidt tussen beide massa’s te verduidelijken is er onderscheidt in de detaillering (afmeting en behandeling) van de houten gevelbekleding aangebracht. Aangezien de beide massa’s slechts 60 procent van het totale vloeroppervlak bebouwen blijft de ruimtelijkheid in de hal voldoende gewaarborgd en blijven de monumentale (constructie) elementen zichtbaar aanwezig. Het monumentale opzichterkantoor wordt vanaf de eerste verdieping naar de begane grond verplaatst en zal daar dienst gaan doen als techniekruimte.

In de studio’s is het verschil tussen oud en nieuw tevens benadrukt. In het voorste volume zijn de karakteristieke stalen kolommen in scheidingswanden van de appartementen zichtbaar aanwezig. Daarnaast zijn er achter de bestaande stalen kozijnen ruimere houten kozijnen geplaatst waardoor de oorspronkelijke gevelopeningen inclusief onbewerkte dagkant vanuit de studio’s in beeld blijven.

Locatie: Petrus Campersingel 121, Groningen

Fase: Uitvoering

TerugReacties zijn gesloten.